• 28/4 Bräkne Hoby

  • 6/5 Spillepengen Arlöv

  • 26/5 Önnestad

  • 9/6 Skurup

  • 6-8/7 Alingsås

  • 19/8 Spillepengen Arlöv